Vår organisation

Organisationen består av flera bolag i en koncern. Alla verkar i byggsektorn med en uppdelad verksamhet med fokus på olika delar av byggprocessen.

PBAB utför entreprenader – både general- & totalentreprenader – inklusive allt från kalkyl- och kvalitetsansvarig till projektledning, samordning av under- och sidoentreprenörer samt tidsstyrning och inköp.

PBAB utför även byggledning exempelvis som byggherrens eller entreprenörens byggombud.


Lövdalens Bygg AB utför byggarbeten, byggentreprenader och byggservice.

Båda företagen arbetar huvudsakligen inom ROT-sektorn, det vill säga med projekt som rör renovering, om- och tillbyggnad. Vi jobbar även med restaureringar av kulturskyddade fastigheter samt hyresgästanpassning. Vårt huvudsakliga geografiska verksamhetsområde är Storstockholm och våra kunder är bland andra Svenska Bostäder, Arcona, Linco Fastighets AB och AP-fastigheter i kategorin större fastighetsägare/förvaltare. Bland våra kunder återfinns även olika privata företag. Dessutom utför vi uppdrag åt privatpersoner med högt ställda krav på kvalitet och specialanpassningar.
Ring oss: 08-88 89 88       Maila oss: info@pbab.nu       Orgnr: 556589-9605       Logga in       Version: 0.8