Om oss

Ett projektledningsföretag med helhetstänkande och ansvarskänsla
PBAB är ett renodlat tjänstemannaföretag som fungerar såsom ett traditionellt byggföretag gentemot kunderna, med en helhetssyn samt ett stort ansvarstagande. Företaget ska också med ett högt kvalitetstänkande, stor insikt och övergripande styrning påverka under- och sidoentreprenörerna i deras respektive utförande och kvalitet. Det innebär att du som beställare sparar in på sin egen arbetstid. Du får hjälp med att lösa såväl samordning som byggtekniska frågeställningar.


Och ett personligt byggföretag
Lövdalens Bygg arbetar som det personliga byggföretaget med en liten organisation men med tillgång till stora resurser. Företaget utför i första hand byggentreprenader och byggservice. Vi jobbar mycket med hyresgästanpassningar samt om- och tillbyggnader. Vår byggserviceavdelning är snabbt på plats med sin yrkesskicklighet och sitt intresse av att alltid hitta lösningar och göra sitt bästa.


Tillsammans omsätter vi idag nästan 50 miljoner kronor och vi har en stark tillväxtpotential. Vi har hög kreditvärdighet, med mycket tillfredsställande kassalikviditet och soliditet.

Vi använder alltid ID06 och är medlemmar i såväl Byggmästareföreningen som Sveriges Byggindustrier.
Ring oss: 08-88 89 88       Maila oss: info@pbab.nu       Orgnr: 556589-9605       Logga in       Version: 0.8