Vår historia
Lång erfarenhet blandad med ny entusiasm

1962 bildade byggmästare Pekka Suvijärvi sitt företag Lövdalens Snickeri & Villaservice, efter att snabbt lärt sig ett genuint traditionellt byggmästarhantverk av sina farbröder Sven och Gösta. Företaget började med att bygga villor söder om Stockholm och gick efter ett tag över till att mer renovera och senare bygga industrilokaler. Efter femton framgångsrika år ombildades företaget till ett aktiebolag och fortsatte växa, med allt starkare inriktning mot stomkompletteringar i kommersiella lokaler och kulturskyddade fastigheter, något som det visade sig att vi var riktigt duktiga på. Dessutom gillade kunderna vår skyhöga servicegrad. Med Pekka i spetsen hade vi redan från början ett starkt fokus på våra kunder och en vilja att framställa och förverkliga deras visioner, och detta genomsyrar fortfarande hela vår verksamhet.

Allt har emellertid inte varit lätt, ibland har vi varit tvungna att anpassa kostymen efter konjunkturen och vi har mött både svårigheter och snårigheter. Vår förmåga till nytänkande och utveckling, samtidigt som vi har tagit tillvara på lärdomar och kunskaper, har lett till att vi hela tiden blivit bättre och vet att utmaningar inte betyder problem, utan bara betyder nya möjligheter.

Med det nya millenniet kom ett generationsskifte och en organisationsförändring. Peter Blomqvist tog över VD-rollen. Bolagen delades upp i två för en ökad tydlighet där PBAB fokuserar på styrning och projektledning och Lövdalens Bygg fokuserar på byggentreprenader och byggservice. Idag är vi ett levande familjeföretag med en anda av ansvar, personlighet och stort engagemang för varandra, våra kunder och allt vi gör. Expansionen fortsätter och framöver ser vi en positiv utveckling både av marknaden och av företaget.
Ring oss: 08-88 89 88       Maila oss: info@pbab.nu       Orgnr: 556589-9605       Logga in       Version: 0.8