Affärside & Vision

PBAB:s affärsidé är att med hög kvalitet och helhetssyn leda och styra byggprojekt inom ROT och nyproduktion på entreprenaduppdrag från fastighetsbolag, -förvaltare och kommuner.

Lövdalens Byggs affärsidé är att utföra byggentreprenader och byggservice med hög kvalitet och helhetssyn till fastighetsbolag, -förvaltare och kommuner.


Vår vision är att bli den naturliga samarbetspartnern för allt inom bygg.

Vår framgångsfaktor är att allt vi gör, gör vi med hög kvalitet, stort ansvar och med fokus på kunden.
Ring oss: 08-88 89 88       Maila oss: info@pbab.nu       Orgnr: 556589-9605       Logga in       Version: 0.8